Skip content en ga naar navigatie

Partnerorganisaties in Senegal in de kijker

10mei2016

partners_largeSenegal behoort tot de groep van minst ontwikkelde landen ter wereld. De meerderheid van de bevolking is er actief in de landbouwsector, waar er heel weinig te verdienen valt. Overal op het platteland heerst armoede. Daarom trekken veel mannen weg uit de dorpen. De situatie lijkt hopeloos.

Want ook ontbossing en verwoestijning zijn er groeiende problemen. Boeren kampen met de gevolgen van steeds langere droogteperiodes en de verarming van de grond. Zo daalde de landbouwproductie de afgelopen 20 jaar met 30%. En ook de opbrengst van de visserij gaat naar beneden. De natuurlijke leefomgeving van vissoorten en schaaldieren verdwijnt. En besmet water is een bron van vele ziektes, bij dieren en mensen.

Wat doet Solidagro daaraan?

De vele voorlichtingsessies en de bouw van waterputten en toiletten redden levens. Maatregelen voor het opruimen van huishoudelijk afval leiden tot betere hygiëne en een proper milieu. Vormingen, herbebossingsacties en diverse sensibiliseringscampagnes zorgen voor de broodnodige bescherming van het milieu.

Lokale partners

Uiteraard doet Solidagro dit prachtige werk niet alleen. Benieuwd wie de drijvende kracht is achter deze zinvolle initatieven? Maak kennis met de lokale partnerorganisaties in Senegal:

WAAME

WAAME staat voor West African Association for Marine Environment. Het is een Senegalese ngo die vooral actief is in de delta van Saloum. Haar belangrijkste missie is de duurzame bescherming van het mariene milieu in de omgeving.

In samenwerking met de lokale bevolking en de plaatselijke overheid zet ze projecten op rond milieubescherming, voedselzekerheid, klimaatverandering en water en sanitatie. Zo doorbreekt ze de vicieuze cirkel van armoede en milieuvervuiling. De versterking van lokale basisorganisaties is een van haar belangrijkste speerpunten.

AJE

AJE staat voor Action Jeunesse et Environnement: dat is een Senegalese ngo die officieel erkend werd in 2002. Deze organisatie is actief in verschillende regio’s in Senegal, zowel in stedelijke gebieden als op het platteland.

Een partnerorganisatie in Sint-Niklaas, Dwagulu Dekkente, organiseert sinds 2012 jongerenuitwisselingen met deze organisatie. Samen met Belgische jongeren werd een project opgezet rond waterkwaliteit.

AJE komt op voor de rechten van jongeren en vrouwen en zorgt voor hun socio-economische integratie. De ngo heeft ook ervaring met het opzetten van herbebossingsacties, afvalinzameling en moestuinen op scholen.

Wil je alle medewerkers en vrijwilligers van Solidagro, WAAME en AJE een duwtje in de rug geven?
> Steun dit project via Ello!

Geef een reactie

Ello tweets

Schrijf je nu in op de Ello-nieuwsbrief
Sluiten

Zo ben je helemaal mee met

  • Ello-nieuwtjes
  • Projectupdates
  • Concrete resultaten