Skip content en ga naar navigatie

Wat realiseerde Limburgs Landschap in 2014?

30jun2015

LL_largeHoe was het gesteld met het Limburgse Landschap in 2014? Dat leest u hieronder in een samenvatting van het jaaroverzicht van onze partner.

7 terreinen kregen een face-lift om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren:

 • In de Laambeekvallei werd gewerkt aan de uitbreiding van oeverkruid-vegetaties en voortplantingsbiotopen voor de boomkikker.
 • In de Herkvallei werden voorbereiding getroffen voor de verdere uitbreiding van het kalkmoeras.
 • In het Stamprooierbroek werd het actieplan ‘grauwe klauwier’ verder uitgevoerd.
 • In de Demervallei werd een open moeras ontwikkeld.
 • In Watervalbos werden er 2 kleine poelen aangelegd voor de kamsalamander. Er werd ook een dijk hersteld en een stuw geplaatst.
 • In de Kleizone bij Kessenich werd de laatste hand gelegd aan de inrichting van het gebied.
 • Ook de inrichting en de monitoring van de Dragasaplas werden op punt gesteld.
 • In de Schansbeemden zijn acties ondernomen om het gebied in te richten.

Er kwamen 67 hectare natuur bij. In totaal beheert Limburgs Landschap vzw nu 2319 hectare.

We konden ook rekenen op de steun van 15 nieuwe vrijwilligers. 2 extra baliemedewerkers houden het bezoekerscentrum open. Nog eens 5 nieuwe conservators werden benoemd en 8 extra mensen toonden hun interesse.

Het totaal uitgegeven budget in 2014 bedroeg € 2.424.337.

4 gebieden kregen nieuwe borden en 3 ervan een nieuwe toegankelijkheidsregeling.

Er werden maar liefst 57 activiteiten en wandelingen georganiseerd, waar 3015 mensen aan deelnamen. Met de educatieve werking van de vereniging werden 1154 leerlingen en 225 volwassenen bereikt, bijna een verdubbeling ten opzicht van 2013.

In 2014 werd 471 ha begraasd door 154 stuks vee, dit zijn 21 dieren meer dan in 2013.

De minister erkende maar liefst 291 ha nieuwe reservaatoppervlakte. 74 % van het beheerde areaal is nu erkend natuurreservaat, 16 % is nog niet erkend.

Meer lezen over Limburgs Landschap? Neem een kijkje op de site.

Geef een reactie

Ello tweets

Schrijf je nu in op de Ello-nieuwsbrief
Sluiten

Zo ben je helemaal mee met

 • Ello-nieuwtjes
 • Projectupdates
 • Concrete resultaten