Skip content en ga naar navigatie

WWF maakt Congo en bonobo's warm voor ecotoerisme

05nov2013

Goed nieuws uit Congo! De sensibiliseringsacties van WWF werpen er duidelijk hun vruchten af. De lokale inwoners van het Malebo-territorium raken er stilaan van overtuigd dat de bonobo’s die er leven, beschermd moeten worden. Stropers die uit zijn op het bush meat worden bestraft. En de bonobo’s worden voorbereid op ecotoerisme.

Toen WWF-teams enkele jaren of zelfs maanden geleden scholen bezochten om er te praten over de bonobo’s, kregen ze wel vaker de spontane reactie: “Mmm, bonobo’s, da’s lekker vlees”. Vandaag de dag weten de leerlingen dat bonobo’s in de bossen leven en belangrijk zijn voor de natuur. De kinderen spreken zelfs over “onze vriend die leeft in het bos”.

Opgejaagd wild

Deze kleine anekdote geeft onmiddellijk weer hoe schrijnend de situatie van de bonobo’s was vóór de acties van WWF. Ook al zitten ze soms in ‘beschermde’ parken, toch wordt er op de dieren gejaagd omwille van hun lekker vlees, dat erg in trek is. Professionele stropers zitten de bonobo’s op de hielen, maar ook de inwoners van het Malebo-gebied lusten het proteïnerijk vlees wel in tijden van voedselschaarste. Zij zijn immers sterk afhankelijk van wat de natuur hen biedt.

Habitat onder vuur

Niet alleen de jacht is een bedreiging, maar ook de ontbossing van de natuurlijke habitat van de bonobo. Bossen worden platgebrand om akkers te creëren en gewassen te kweken. Nu de bevolking alleen maar toeneemt, verdwijnen de bossen met rasse schreden. Omdat de landbouw alleen niet genoeg opbrengt, moet er dringend gezocht worden naar alternatieve inkomsten: ecotoerisme is er één van.

Ecotoerisme als inkomstenbron

Omdat WWF de stroperij wil tegengaan en tegelijk ook de bossen wil beschermen, bereiden ze het Malebo-gebied voor op ecotoerisme. Zo hebben ze ondertussen 2 groepen bonobo’s voorbereid op menselijk publiek. Binnenkort wordt het mogelijk het traditionele dansje van de apensoort te bewonderen van op een afstand van 10 tot 15 meter, zonder dat de dieren er voor terugschrikken.

Blijven timmeren aan de weg

Dat er nog wat werk aan de winkel is, om het ecotoerisme in goede banen te leiden, dat is zeker. En men is ook nog op zoek naar de meest geschikte reisagentschappen die op goede voet staan met de plaatselijke bevolking. De bonobo’s in het Malebo-territorium worden nu ook geïnventariseerd, en er zijn patrouilles van inwoners die de stropers moeten vatten. Kortom: ook al is de weg nog lang, er zijn al heel wat stappen in de goede richting gezet! Volharding is hier de boodschap!

-> Meer weten over dit Ello-project?

Geef een reactie

Ello tweets

Schrijf je nu in op de Ello-nieuwsbrief
Sluiten

Zo ben je helemaal mee met

  • Ello-nieuwtjes
  • Projectupdates
  • Concrete resultaten