Skip content en ga naar navigatie

Halfweg de natuurherstelwerken

06aug2010

Binnen een jaartje keert de rust eindelijk weer helemaal terug in het natuurdomein van Averbode. Tegen juli 2011 lopen de natuurherstelwerken immers op hun einde. Maar niet getreurd, vandaag kan je al de eerste tekenen van het herstel gaan bewonderen: frisse heidestruikjes, spontaan verschijnende vennetjes en de terugkomst van talrijke diersoorten.

Wandelnetwerk klaar

De aanleg van het nieuwe wandelnetwerk is een grote peiler in het natuurherstel van Averbode Bos & Heide. Talloze vrijwilligers werkten wekenlang aan de aanleg van paden, weggetjes en dreven doorheen het hele natuurdomein. Er ging veel aandacht uit naar het behoud van de oorspronkelijke wandelwegen zoals die ten tijde van de abdij bestonden. Op het wandeltraject van de open zones is het nog even wachten, de aanleg daarvan is nog volop aan de gang.

Plaggen, exoten bestrijden en inrichtingswerken verrichten

De eigenlijke natuurherstelwerken kan je onderverdelen in drie werkwijzen: het plaggen, de exotenbestrijding en de inrichtingswerken. Plaggen is het verwijderen van de bovenste grondlaag, waardoor plantjes opnieuw kunnen kiemen. Afgelopen jaar was het daarvoor de beurt aan de grote open zone in Tessenderlo. Globaal gezien zouden alle plagwerken in Averbode Bos & Heide tegen het einde van het jaar moeten klaar zijn.
De exotenbestrijding is het verwijderen van uitheemse woekerplanten, zodat de inheemse plantjes de kans krijgen om te groeien. Tot nu toe werd er in totaal al zestig procent van het domein onder handen genomen.
Ten slotte zijn in februari ook de inrichtingswerken van start gegaan. Wat houdt dat in? Vennen uitgegraven, grachten dempen en stuwen plaatsen. Kortom, een heuse facelift voor het hele domein.

Archeologische vondsten

Bij grootschalige projecten zoals Averbode Bos & Heide is de kans groot dat oude restanten aan de oppervlakte komen. Om hierbij alles vlot te laten verlopen, werkt Natuurpunt samen met een archeoloog van de Vlaamse Landmaatschappij. En met succes! Er werden onlangs drie prehistorische spitsen gevonden. Deze deden duizenden jaren geleden dienst als pijlpunt bij de jacht. Ze dateren uit van het Mesolithicum en het late Neolithicum.

Eerste resultaten

Om het herstel van Averbode Bos & Heide “geslaagd” te noemen aan de hand van harde bewijzen is het nog wat vroeg. Toch noemen een aantal biologen de evoluties op zijn minst “veelbelovend”. Zo verschenen er op verschillende plekken jonge struikjes, het eerste jaar na de plagwerken: dé aanzet voor de ontwikkeling van een mooi heidelandschap. Voorts zijn er in Averbode Bos & Heide ook een aantal diersoorten terug van weggeweest: De nachtzwaluw, de boompiepers en de klapekster. Ook het landschap lijkt een spurt te nemen. Tot ieders verbazing ontstonden er spontaan enkele nieuwe vennetjes. Resultaten die tot de verbeelding spreken voor de toekomst.

Ontdek alles over het project – Bos & heidenatuur in Averbode.

Geef een reactie

Ello tweets

Schrijf je nu in op de Ello-nieuwsbrief
Sluiten

Zo ben je helemaal mee met

  • Ello-nieuwtjes
  • Projectupdates
  • Concrete resultaten