Skip content en ga naar navigatie

Hout vasthouden in het Harapan-regenwoud

15feb2010

Harapan regenwoud

Hoe staat het er eigenlijk met het Ello-project? Wat is er al veranderd? En hoe evolueert het project?

Woudbescherming

Niet minder dan 1000km². Dat is het gebied dat Natuurpunt en Birdlife onder hun hoede hebben in het regenwoud van Sumatra. Zo groot als de Belgische Oostkantons. Zo’n oppervlakte surveilleren vraagt dan ook behoorlijk wat organisatie en middelen.
Daarom is het aantal patrouilles van dit project in het regenwoud aanzienlijk gestegen sinds 2008. Meer mankracht betekent betere controle en dus minder illegale praktijken en minder kans op bosbranden. Het resultaat? 82 verijdelde bosbranden en een aanzienlijke daling van het illegaal houtkappen en stropen in het Harapan-regenwoud.

Onderzoek en behoud

Om het woudbeheer te ondersteunen heeft het Harapan-regenwoud een onderzoeks- en conservatieprogramma opgezet. Dat spitst zich toe op het behoud van de biodiversiteit en de opleiding van de patrouilles in het woud. Het onderzoeksluik richt zich in dit stadium vooral op zoogdieren en de neushoornvogels. Sinds kort is ook het onderzoek naar de volledige vogelpopulatie in het woud gestart. Dit zou het voorlopige totaal van 295 getelde vogelsoorten de volgende maanden aanzienlijk moeten opdrijven.

Woudrestauratie

Er is een grote nood aan grondige restauratie op vele plaatsen in het Harapan-regenwoud. Aan de hand van satellietbeelden worden deze regio’s door het restauratieteam geïdentificeerd en daarna gerestaureerd. In de eerste plaats zet men de nodige middelen in om verdere degradatie van het gebied te voorkomen. Ondertussen onderzoekt het team welke benadering het meest geschikt is om het herstel verder uit te bouwen.

Wat zijn de taken van het restauratieteam?

  • De kwekerij voorzien van zaden
  • Jonge boompjes onderhouden en verzorgen
  • Boompjes aanplanten in aangetaste gebieden
  • Kennis opbouwen en capaciteit ontwikkelen
  • Een inventaris bijhouden van de verschillende boomsoorten
  • De fruit- en bloesemperiodes van de bomen monitoren

Het team hoopt dat haar technieken voor dit grootschalige project erkenning zullen vinden als ecorestauratie-programma.

Geef een reactie

Ello tweets

Schrijf je nu in op de Ello-nieuwsbrief
Sluiten

Zo ben je helemaal mee met

  • Ello-nieuwtjes
  • Projectupdates
  • Concrete resultaten